Thiết kế quán trà sữa TOKO TEA 1
Thiết kế quán trà sữa TOKO TEA 2
Thiết kế quán trà sữa TOKO TEA 3
Thiết kế quán trà sữa TOKO TEA 4
Thiết kế quán trà sữa TOKO TEA 5
Thiết kế quán trà sữa TOKO TEA 6
Thiết kế quán trà sữa TOKO TEA 7
Thiết kế quán trà sữa TOKO TEA 8

▪️𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭: TRÀ SỮA TOKO TEA
▪️𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫: Chị Lan Phương
▪️𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: Đường 35- khu 4-Phú hộ-TX Phú Thọ
▪️𝐀𝐫𝐞𝐚: 100m2
TODO DESIGN CUNG CẤP DỊCH VỤ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TRỌN GÓI 

 

Copyright © 2021. Bảo lưu mọi quyền * Ghi rõ nguồn
094.383.1512